Education

Like all other financial goals, planning for child’s education is an important one just like the other.  Bilang isang magulang, ang isa sa mga mahahalagang pangarap natin para sa anak natin ay ang mabigyan ng wasto at magandang edukasyon sa pangarap nating paaralan.  But the sad truth is, most parents, especially the young couples, always … Read more