Retirement

Facebook
YouTube
Instagram

Matapos ang mahabang panahon ng ating pagtatrabo, ang kadalasang pagkakamali ng karamihan ay ang hindi paghahanda sa panahon ng pagtanda. Most of us don’t bother about it until we reach the age of retiement, but sad to say, retirement is not an option. Others think they don’t need much during old age. They forget to factor in inflation when it comes to medicines and medical services. Though it’s correct to think we don’t need much other than our basic needs, don’t you think it’s a good idea to make yourself enjoy the fruit of long years of labor by at least having a leisurely retirement?

Magiging mas magaan sana ang retirement kung tayo ay maghahanda ng mas maaga. The earlier you start, the earlier you can finish your required retirement fund. Sa ating kultura isa itong bahagi ng buhay financial na madalas nakakaligtaan. When they retire, most people have no option but to live with their children. Mamuhay sa pagtrato ng mga anak na tila ba isang pabigat sa buhay nila. Sa kabila ng mahabang panahon ng pagsisikap mo upang maitaguyod ang iyong mga anak, pagdating ng iyong pagtanda, gusto mo bang pagpasa-pasahan ka na lamang ng iyong mga anak? This is how retirement planning is.

If you think you have money problems today and your income is not enough, then the greater is the need for you to insure your retirement fund.

We have to consider that people are living longer. Pero iilan lang ang nag-iisip ng pag-kakaroon ng retirement plan. According to a study, for a married couple age 65, there’s a 58% chance that his/her partner will live to 90; a 50% chance the other will live to 92; and a 25% chance that one of them will live to 97.

Kung biyayaan ka ng Diyos ng mahabang buhay, kaya ba ng pera mong buhayin ka sa haba ng panahong ito?

How we can help?

We can’t stress enough how important it is to have the right plan, especially if you do it in advance. Pero, kung di ka pa nakapag-simula, huwag mag panic. Maraming paraan upang mangyari ang ating mga goals. Pero tandaan ang tamang panahon upang ito ay simulan ay dapat matagal na, ang susunod na tamang panahon ay NGAYON NA!

Contact one of our trusted financial advisors, who can help with you setting up a plan for this goal. We can help you explore investment options and discuss ways on how to fit it based on your budget.